Plan upravljanja vodama
strateška studija o utjecaju na okoliš plana upravljanja vodnim područjem jadranskog mora na području federacije Bih