Plan upravljanja vodama
Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora